Už 5 rokov sa zaoberáme progresívnymi systémami dezinfekcie kože, vzduchu, priestorov a materiálov. Výrobné procesy spĺňajú požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001:2015.

Spoločnosť Novo s.r.o. bola v roku 2020 ocenená Európskou komisiou za dezinfekčné riešenia ako jediná spoločnosť v Strednej Európe.

Od roku 2021 bude mať naša spoločnosť česť riadiť európske výskumné konzorcium v rámci projektu Eurostars ako prvá spoločnosť v SR vôbec.

 

Novo s.r.o. realizuje projekt vývoja plazmového nástroja na liečbu v dermatológii a zubnom lekárstve. Projekt je spolufinancovaný EFRR.

Projekt „Bezkontaktný plazmový nástroj na dezinfekciu v dentálnych aplikáciách“  je spolufinancovaný Európskou úniou.

Prijímateľ: Novo s.r.o., Hlavná 106, 919 26  Zavar

Miesto realizácie: Hlavná 106, 919 26  Zavar

Opis projektu: Projekt je zameraný na vývoj komerčne použiteľného prototypu, dokumentáciu takto vyvinutého nového výrobku, jeho testovanie, validáciu, klinické štúdie a certifikáciu a tvorbu demonštračných riešení pre dermato-dentálne aplikácie. Realizáciou projektu dosiahneme vývoj unikátneho produktu pripraveného na trhové uplatnenie na európskom, resp. globálnom trhu.

Nenávratný finančný príspevok: 50 000 €

Tento projekt je podporený z EFRR – Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.