Rozumieme technológiám, financiám na ich vývoj, dotačným schémam a službám, ktoré naši zákazníci potrebujú.

Novo Group SE
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 53894723
DIČ: 2121532853
IČ DPHSK: SK2121532853

Novo Technologies je slovenská vývojová technologická spoločnosť. Vyvíjame priemyselné dezinfekčné technológie, inovatívne zariadenia na aplikáciu studenej plazmy, venujeme sa technologickému vývoju na mieru.🤖

Novo s.r.o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 51458497
DIČ: 2120737091
IČ DPHSK: SK2120737091

Plazmové technológie
Technológie pre dokonalú ochranu zamestnancov a zákazníkov pred vírusmi a baktériami

Dezinfekčné technológie 
Profesionálne plazmové technológie pre kozmetické a priemyselné účely

Vývoj na mieru
Návrh a technologický vývoj na mieru.

Novo Consulting je slovenská poradenská spoločnosť špecializujúca sa na rôzne formy podpory výskumno-vývojových projektov. Pomáhame spoločnostiam s financiami na ich výskumno-vývojové aktivity. 💰

Novo Consulting s.r.o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 51967405
DIČ: 2120866088
IČ DPHSK: 2120866088

Superodpočet
Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Patent Box
Podpora vývojových aktivít

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Spoločnosť Novo Health je sociálny podnik, zameriava sa na tvorbu pracovných príležitostí ľudom so zdravotným znevýhodnením formou úpravy pracovného miesta, procesu, pomôcok aj technológií priamo u klienta. 👨🏻‍🦽🧑🏻‍🦯

Novo Health s. r. o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 53538242
DIČ: 2121419245
IČ DPHSK: SK2121419245

Outsourcing procesov
Výrobné, vývojové procesy a prototypovanie, administratívne a obslužné procesy.

Adaptácia pracovného procesu
Úprava a inovácia pracovného miesta, pomôcok a technológií, individualizácia.

Novo Funding je slovenská poradenská spoločnosť špecializujúca sa na financovanie plánov a projektov v samosprávach a obciach prostredníctvom eurofondov a dotácií.🏬

Novo Funding s. r. o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 53056345
DIČ: 2121252452
IČ DPHSK: SK2121252452

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a implementácia projektov

Štúdia uskutočniteľnosti projektov a plánov

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Začíname je slovenská spoločnosť zaoberajúca sa zakladaním a predajom spoločností s ručením obmedzeným formou mesačných platieb, založená pre podporu začínajúcich firiem. 💰

Začíname s. r. o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 54156181
DIČ: 2121586236

Zakladanie a predaj s.r.o na paušál
Bez DPH, s DPH, s históriou, bez histórie

Copyright © 2022 NOVO