Poradenstvo 🪙

Novo Consulting je slovenská poradenská spoločnosť špecializujúca sa na rôzne formy podpory výskumno-vývojových projektov, pomáha s financiami na výskumno-vývojové aktivity. 💰

Novo Consulting s.r.o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 51967405
DIČ: 2120866088
IČ DPHSK: 2120866088

Superodpočet
Odpočet výdavkov na výskum a vývoj

Patent Box
Podpora vývojových aktivít

Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj

Novo Funding je slovenská poradenská spoločnosť špecializujúca sa na financovanie plánov a projektov vo firmách, samosprávach a mestách prostredníctvom eurofondov a dotácií.🏬

Novo Funding s. r. o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 53056345
DIČ: 2121252452
IČ DPHSK: SK2121252452

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a implementácia projektov

Štúdia uskutočniteľnosti projektov a plánov

Výskum a vývoj 🤖

Novo Technologies je slovenská výskumná a vývojová spoločnosť. Našou expertízou je umelá inteligencia a jej uplatnenie vo výrobe zdravotníckych pomôcok či mobilnej robotike .🤖

Diagnostika karcinómu

Vyvíjame zariadenie pre neinvazívnu a cenovo dostupnú diagnostiku karcinómu.

Pásový robot s hmlovou dezinfekciou N5
Mobilné roboty

Vyvíjame a vyrábame mobilné roboty pre použitie v priemyselnej praxi.

SMARTMIC Čistenie ťažkej odpadovej vody
Čistenie priemyselnej vody

Vyvíjame elektronické a elektrotechnické riešenia pre čistenie ťažkej odpadovej vody v priemyselných parkoch a výrobe.

Novo s.r.o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 51458497
DIČ: 2120737091
IČ DPHSK: SK2120737091

Diagnostika karcinómu

Vyvíjame technológiu pre včasnú diagnostiku karcinómu čo by podstatne znížilo mortalitu pacientov.

Mobilné roboty

Vyvíjame a vyrábame mobilné roboty pre vykonávanie rutinných pracovných úloh.

Čistenie odpadovej vody

Vyvíjame elektrické zdroje na čistenie priemyselne znečistenej vody.

sociálne zodpovedné podnikanie 🍀

Spoločnosť Novo Health je sociálny podnik, zameriava sa na tvorbu pracovných príležitostí ľudom so zdravotným znevýhodnením. 🧑🏻‍🦯 Pomáhame s marketingom a publicitou.

Marketing

Našim zákazníkom zabezpečujeme marketingové aktivity, tvorbu webu, letákov či videí.

Publicita

Pomáhame žiadateľom so zabezpečením povinnej publicity pri realizácii projektov z európskych zdrojov.

Sociálny podnik, pomoc zdravotne znevýhodneným zamestnancom.
Sociálny podnik

Pomáhame zdravotne znevýhodneným zamestnancom a ich integrácii.

Novo Health s. r. o.
Hlavná 106, 919 26 Zavar

IČO: 53538242
DIČ: 2121419245
IČ DPHSK: SK2121419245

Marketing

Našim zákazníkom zabezpečujeme marketingové aktivity, tvorbu webu, letákov či videí.

Publicita

Pomáhame žiadateľom so zabezpečením povinnej publicity pri realizácii projektov z európskych zdrojov.

Copyright © 2024 Novo Group SE